ข่าวกีฬา

ข่าวกีฬาเริ่มต้นรายงานผลในรูปแบบการเขียนครั้งแรกราว ๆ ปี 1800 ในทวีปยุโรปและอเมริกาเพื่อให้ชนชั้นสูงในยุคนั้นได้รับทราบผลการแข่งขัน แต่ต่อมาการ รายงานข่าวกีฬาได้แพร่หลายสู่ชนชั้นกลางด้วยเช่นกัน จึงทำให้วารสารที่รายงานผลกีฬาต้องนำกีฬาหลากหลายชนิดมารายงานเพื่อให้ครอบคลุม ผู้อ่านที่หลากหลายมากขึ้น จนเมื่อระบบขนส่งดีขึ้นจากการรายงานผ่านวารสารก็ได้ปรับมาเป็นหนังสือพิมพ์ นอกจากการรายงานผลแล้วก็ได้มีการเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ เทคนิค บทสัมภาษณ์นักีฬาตลอดจนโค้ช เจ้าหน้าที่ของทีมเพิ่มเติมเข้าไปด้วย

ข่าวกีฬามาใหม่

ข่าวบอล

ข่าว NBA

ประวัติศาสตร์ข่าวกีฬาในศตวรรษที่ 20

The New York Herald เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เผยแพร่ข่าวกีฬาอย่างสม่ำเสมอ New York World ในปี 1883 เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่มีแผนกกีฬาเต็มเวลา ช่วงเวลาต่อไปนี้ระหว่างปี ค.ศ. 1880 ถึง ค.ศ. 1920 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการรายงานข่าวกีฬาในสิ่งพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่าในปี ค.ศ. 1880  มีหนังสือพิมพ์เพียง 0.4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อุทิศให้กับกีฬา ในช่วงปี ค.ศ. 1920 สัดส่วนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลานี้ หนังสือพิมพ์เน้นที่การรายงานข่าวการเล่นและการสรุปเกมการแข่งขันกีฬา สื่อสิ่งพิมพ์ในท้องถิ่นเริ่มจ้างนักข่าวที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามการพัฒนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีม รวมถึงการเดินทางไปกับทีมและสัมภาษณ์ผู้เล่น ทีมงานยังได้เริ่มสร้างส่วนเฉพาะที่เรียกว่ากล่องกดในสนามกีฬาเพื่อให้สื่อมวลชนนั่งและจดบันทึกในเกม

และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมี วิทยุ โทรทัศน์ และ อินเทอร์เน็ต ตามลำดับ จุดเน้นของการรายงานข่าวกีฬาได้เปลี่ยนจากรายงานการเล่น เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติของเกมและส่วนเบื้องหลังของผู้เล่น ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของความนิยมกีฬาในหมู่ประชาชนทั่วไป เช่น ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเก็ตบอล และ มวย หมายถึงการรายงานข่าวกีฬา ต้องมีเนื้อหาที่ต้องเผยแพร่มากขึ้นตามไปด้วย

ข่าวกีฬายุคดิจิทัล

ตั้งแต่เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการรายงานข่าวกีฬามาขึ้น ทำให้จำนวนการการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้นำไปสู่การลดต้นทุนและการเลิกจ้างอย่างกว้างขวางทั่วทั้งอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะนี้มีนักข่าวในทีมงานน้อยลง 29% เมื่อเทียบกับจำนวนนักข่าวในปี 1980 การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหนังสือพิมพ์ด้านกีฬา เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Sports Illustrated และ ESPN ต้องลดเนื้อหา เพิ่มราคา และลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ ทำให้มีคนเลิกติดตามเนื้อหามากขึ้น วารสารศาสตร์กีฬาสิ่งพิมพ์ที่ลดลงสามารถเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของวารสารศาสตร์กีฬาดิจิทัลหรือเว็บไซต์ข่าวกีฬา ที่เป็นสื่อใหม่ที่มานำเสนอข่าวกีฬาแทนสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์และวารสาร